Entes Adscritos
  • Corporación Venezolana de Minería
  • Minerven
  • Ingeomin
  • Carbozulia
  • CVM – División Níquel
  • Empresa Nacional Aurífera (ENA)
  • Gran Nacional Mariscal Sucre, C.E.M.
  • EPS Minera Nacional
  • Tecmin
  • Fundación Misión Piar